Namibia Diaries

Director . TV Documentary . 8 Episodes . 4K

General teaser, all 8 episodes

Remarkable Rwanda #2

Director . TV Documentary . 52 mins . 1080p

General teaser # 2

Remarkable Rwanda #4

Director . TV Documentary . 52 mins . 1080p

General teaser # 4

4x4 Macera 

Director . Host . TV Documentary . 13 episodes . 4K

General teaser # 1

Remarkable Rwanda #1

Director . TV Documentary . 52 mins . 1080p

General teaser # 1

Remarkable Rwanda #3

Director . TV Documentary . 52 mins . 1080p

General teaser # 3

Yaren

Director . TV Documentary . 50 mins . 4K

General teaser + BTS footage

4x4 Macera

Director . Host . TV Documentary . 13 episodes . 4K

General teaser # 2

Bodrum - Bursa , Turkey | hi@burakdogansoysal.com 

© 2020 by Burak Dogansoysal - Dodo Films & Entertainment

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon